Johan van der Keukenstraat 67 t/m 97

Amsterdam
From € 755 to 1,000 p/mo.

Hightlighted features

 • Number of houses 70 (none available)
 • Living area 35 to 50 m²
 • Number of rooms 1

Description

Ivens Studio’s , gelegen op IJburg Amsterdam.
For Englisch see below.

Tien minuten en je bent met tram 26 in het centrum. Of je pakt even de fiets naar het gezellige Amsterdam-Oost met al haar leuke restaurantjes, kroegjes en koffietentjes. Maar ook op IJburg zelf is genoeg te doen en te beleven.Het Diemerpark ligt vlakbij, een heerlijk natuurgebied waar u kunt hardlopen, fietsen of zwemmen. Het park heeft zelfs een eigen strandje, dat snel bereikbaar is vanuit de woning. Ook zijn diverse sportclubs waaronder tennis, hockey en voetbal erg dichtbij.
Het winkelcentrum met verswinkels, twee grote supermarkten, de HEMA, de Bagel&Beans én diverse andere winkels voor de dagelijkse boodschappen zijn letterlijk om de hoek. Heeft u interesse in een van deze woningen? Laat dan een bezichtigingsaanvraag achter of schrijf u vandaag nog in, zodat u op de hoogte wordt gehouden van ons aanbod.

N.B. De foto's zijn voor impressies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Huurvoorwaarden en inkomenseis
Deze woning wordt verhuurd voor de minimale duur van 12 maanden en voor onbepaalde tijd.
Om in aanmerking te komen voor deze woning dient u te voldoen aan de inkomensnorm. De inkomensnorm varieert van 43 tot 45 keer de kale huurprijs.
Wanneer u met 2 inkomens gaat huren, tellen beide inkomens volledig mee indien een van beide inkomens 70% van het totale inkomen bedraagt.
Is dat niet het geval, dan delen wij uitsluitend het hoogste rekeninkomen van de beide partners door 70%. De uitkomst van die som wordt vervolgens gehanteerd als het gezamenlijk rekeninkomen, waarmee de maximale huurprijs wordt bepaald.
Bent u ondernemer? Dan vragen wij een waarborgsom gelijk aan 3 maanden huur en telt als rekeninkomen het 3-jaarsgemiddelde van het netto bedrijfsresultaat op jaarbasis.
U kunt eventueel zelf berekenen of u in aanmerking komt voor deze woning via de Huurcalculator.

Ivens Studios, located on IJburg Amsterdam.
Ten minutes and you are in the center by tramline 26. Or you can take your bike to the cozy Amsterdam-East with all its nice restaurants, bars and coffee shops. But also on IJburg itself is plenty to do and experience.
The Diemerpark is nearby, a lovely nature reserve where you can run, cycle or swim. The park even has its own beach, which is easily accessible from the house.Also, several sports clubs including tennis, field hockey and soccer are very close by.Also, several sports clubs including tennis, field hockey and soccer are very close by. The shopping center with fresh food stores, two large supermarkets, the HEMA, the Bagel&Beans and several other stores for daily groceries are literally around the corner.
Are you interested in one of these properties? Leave a viewing request or register today, so you will be kept informed of our offer.

Rental conditions and income requirement

This property is rented out for a minimum period of 12 months and for an indefinite period.
In order to be eligible for this accommodation, you must meet the income standard. The income standard varies from 43 to 45 times the basic rent.

When you start renting with 2 incomes, both incomes count in full if one of the two incomes is 70% of the total income.

If this is not the case, we only divide the highest income of both partners by 70%. The result of that sum is then used as the joint income, which determined the maximum rent.

Are you an entrepreneur? If so, we ask for a deposit equal to 3 months' rent and the income standard is based on the 3-year average of the net operating result on an annual basis.

If necessary, you can calculate whether you qualify for this property via the Rent Calculator.

N.B. The pictures are for impressions and no rights can be derived from them.

Photos

360° photos and video

Residential property types

Of the 70 houses in this project none are available

 • Ivens Studio's

  Penthouse and mezzanine From € 755 to 930 p/mo.
  • living area 36 to 50 m² Living area
  • number of rooms 1 room
  There are no houses available of this type. At this moment it's unclear when houses will be available. Save this complex and we'll send you an e-mail when the availability changes.
 • Ivens Studio's

  Upstairs apartment From € 900 to 1,000 p/mo.
  • living area 35 to 50 m² Living area
  • number of rooms 1 room
  There are no houses available of this type. At this moment it's unclear when houses will be available. Save this complex and we'll send you an e-mail when the availability changes.

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Johan van der Keukenstraat 67 t/m 97

From € 755 to 1,000 p/mo.