• Sold under reservation

Drielindendreef 47 a 4839 AH Breda Liesbos

Description

Prachtig bouwkavel gelegen op een unieke locatie aan ''Het Liesbos'' in Breda, ten zuiden van het dorp Prinsenbeek en ten oosten van Etten-Leur. Het eeuwenoude Liesbos heeft mooie wandelpaden en biedt volop mogelijkheden voor recreatie en sport. De uitvalswegen A58 en A16 en het bruisende stadscentrum van Breda met alle voorzieningen bevinden zich op korte afstand. Wilt u 's avonds een hapje eten buiten de deur? Dit kan in restaurant 'De Peer" en restaurant "De Boswachter", welke zich op resp. 300 meter en 1 kilometer afstand van dit bouwkavel bevinden.

Bouwregels
Voor de bouw van een woning op dit perceel gelden onder andere de volgende bouwregels:

Woonhuis
Eén nieuw te bouwen vrijstaande woning;
De goothoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 m;
De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9 m;
De inhoud mag niet meer bedragen dan 1.000 m3.

Bijbehorende bouwwerken
De bijgebouwen mogen zowel vrijstaand als aangebouwd worden opgericht binnen het bestemmingsvlak;
Het gezamenlijke grondoppervlak van de bijgebouwen mag maximaal 100 m2 bedragen.
De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;
De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.

Bestemming
Het locatie is gelegen in het bestemmingsplan ''Buitengebied Zuid 2013' en heeft hierin de:
Enkelbestemming Bedrijf;
Dubbelbestemming Waarde - Archeologie;
Gebiedsaanduiding overige zone - beperkingen veehouderij;
Gebiedsaanduiding vrijwaringszone - straalpad 1.

Er is reeds door verkoper een principeverzoek bij de gemeente ingediend om bovengenoemde bestemming te wijzigen naar de bestemming ''Wonen'' en een bouwkavel op deze plek te realiseren. De gemeente heeft dit verzoek positief beoordeeld. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor of de gemeente Breda.

Feitelijke toestand
Het perceel wordt aanvaard in de huidige toestand.

Vraagprijs
De bouwkavel wordt aangeboden op een perceel van 5.375 m2.
De vraagprijs bedraagt €. 549.000,00 k.k.
Dit bedrag is inclusief het bedrag voor de aan te kopen bouwtitel.

Middels een planologische procedure wordt de huidige bedrijven bestemming gewijzigd in een bestemming waarbij het mogelijk wordt gemaakt om het perceel te kunnen bebouwen met een particuliere woning met aanhorigheden. De kosten hiervan worden gedragen door de verkoper, behoudens de kosten voor het uitvoeren van een landschappelijke inpassing (zoals de aanleg van een groenstrook, houtwal en/of andere natuurlijke elementen), alsmede de kosten voor de benodigde aanschaf van een bouwtitel. Een bouwtitel wordt aangekocht bij de Ruimte voor Ruimte C.V. (Provincie). De kosten voor de landschappelijke inpassing, en de aanschaf van een bouwtitel, worden derhalve gedragen door de kopende partij.
Middels onderstaand rekenvoorbeeld wordt de opbouw van de vraagprijs nader weergegeven:
- Totale vraagprijs: €. 549.000,00 k.k.

GESPLITST IN:
- Vraagprijs voor het grondbestanddeel: €. 379.600,00 k.k.
(bouwkavel, groot 5.375 m²)
- Kosten koper:
Omzetbelasting:
De vraagprijs voor de bouwkavel (€. 379.600,00) wordt
vermeerderd met omzetbelasting, zijnde 21 %: €. 79.716,00

Kadastrale- en notariskosten:
Deze kosten worden ingeschat op een totaal bedrag van circa: €. 1.000,00
- Kosten voor de aanschaf van de bouwtitel (incl. b.t.w.): €. 169.400,00

Totale vraagprijs v.o.n.: €. 629.716,00

Landschappelijk inpassingsplan
Voorwaarde voor het verkrijgen van een "woon"-bestemming zal zijn dat het landschappelijk inpassingsplan (dat gedurende de planologische procedure is opgesteld) ten uitvoer wordt gebracht, wat inhoudt dat een gedeelte van het perceel landschappelijk dient te worden ingepast.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Princenhage
Sectie: P
Nummer: 2848
Groot: 53 aren en 75 centiaren

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 549,000 kosten koper
Listed since
6+ months
Status
Sold under reservation
Acceptance
Available in consultation

Construction

Type of property
Building plot

Layout

Plot size
5,375 m²

Cadastral data

PRINCENHAGE P 2848
Cadastral map
Area
5.375 m²
Ownership situation
Full ownership

Exterior space

Location
On the edge of a forest, In wooded surroundings and rural

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

See how long it takes you to travel from this house to for example your work or family.

Drielindendreef 47 a

€ 549,000 k.k.