Chopinlaan 2 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk

Price on request (auction) Calculate monthly payment
View photo 1 of Chopinlaan 2
View photo 2 of Chopinlaan 2
View photo 3 of Chopinlaan 2
View photo 4 of Chopinlaan 2
View photo 5 of Chopinlaan 2
View photo 6 of Chopinlaan 2

Hightlighted features

  • Year of construction 1978
  • Living area 1,227 m²
  • Number of rooms 1
  • Plot size 1,405 m²

Description

MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM 'T ANKER HAZERSWOUDE-RIJNDIJK TE KOOP

In opdracht van Gemeente Alphen aan den Rijn bemiddelt Redres de Erfgoedexpert BV bij de verkoop van het multifunctioneel centrum ‘t Anker gelegen aan de Chopinlaan 2 te Hazerswoude-Rijndijk, inclusief onderliggende kavels van in totaal circa 1.405 m2, door middel van een vrijwillige gesloten inschrijving. In geval van verkoop zullen in de koopovereenkomst dusdanige voorwaarden (kwalitatieve verplichting / kettingbeding met daaraan gekoppeld een boetebeding) worden opgenomen met de volgende uitgangspunten:

BIEDINGSVOORWAARDEN
1. De gemeente hecht grote waarde aan het behoud van het exterieur en interieur van het gebouw;
2. Indien er een kandidaat is, of meerdere kandidaten zijn, die voldoen aan de gestelde voorwaarden (van behoud van binnen en buitenkant van het pand) zal het college van Burgemeester en Wethouders een definitief besluit over de verkoop nemen;
3. De gemeente is bereid te kijken of er naast de huidige maatschappelijke bestemming ook mogelijkheden zijn om er te wonen of te werken of een combinatie hiervan. Belangrijk om te vermelden is dat de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn hier uiteindelijk over moet beslissen.
4. Het is mogelijk dat er om een aanvullende toelichting gevraagd wordt alvorens de gemeente al dan niet een beslissing neemt om te gunnen.

LET OP
Het nieuwbouwdeel uit 1987 waar het JJB (Jeugd, Jongeren en Buurtwerk) is ondergebracht maakt vooralsnog geen onderdeel uit van deze biedingsprocedure.

KIJKDAGEN
Kijkdagen zijn gepland op vrijdag 24 januari 2020 van 10h00 – 12h00 en op vrijdag 31 januari 2020 van 10h00 – 12h00. U dient zich voor de kijkdagen aan te melden via het e-mailadres:

INDIENEN BOD
Indiening van een bod kan tot en met 21 februari, 16h00. Uiterlijk 13 maart 2020 neemt verkoper een besluit tot mogelijke gunning, welk besluit dan bekend zal worden gemaakt. Verwacht wordt dat de overdracht kan plaatsvinden in het 3e kwartaal van 2020.

BESTEMMING
De huidige bestemming is maatschappelijk. Het college van Burgemeester en Wethouders is bereid een procedure voor bestemmingswijziging te doorlopen indien het ingediende plan niet past binnen de huidige (maatschappelijke) bestemming. Uiteindelijk beslist de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn hierover.

OVERIGE INFORMATIE
Download het inschrijfdocument via onze website redres.nl, daar is meer informatie opgenomen over het object.

ACHTERGROND EN HISTORIE
Aan de Chopinlaan 2 In Hazerswoude-Rijndijk staat dit Multifunctioneel Centrum Het Anker. Een bijzonder gebouw uit 1977 en ontworpen door de (bekende) architect Ton Alberts. Alberts is vooral bekend geworden vanwege het antroposofische karakter van zijn ontwerpen en vanwege het hoofdkantoor van de NMB Bank midden jaren ’80 in Amsterdam dat destijds internationale aandacht kreeg. Maar ook door het Gasunie-complex in Groningen (in samenwerking met Max Van Huut) waarmee de organische architectuur in Nederland en het buitenland op de kaart werd gezet.

Hoewel er ook kritiek kwam op zijn ontwerpwijze heeft deze zijn sporen nagelaten in de hedendaagse architectuur. Kort na de bouw van zijn eerste organische bouwwerk volgden twee andere projecten, waaronder Het Anker. Dit pand is daarom een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van zijn architectuur. Naast de hoge algemene cultuurhistorische waarde die het multifunctionele gebouw als weerspiegeling van de ontwikkeling van de maatschappij in de jaren ’70 vertegenwoordigt, heeft het eveneens hoge architectuurhistorische waarde.

BOUWMASSA
Door de organische architectuur waarin het pand is gebouwd laat de massa ervan zich niet gemakkelijk beschrijven. De vele schuine hoeken, wanden en daken in combinatie met inspringende geveldelen geven het gebouw aan alle zijden een verschillend aanzicht. De bouwoppervlakte van Het Anker bedraagt circa 1.250 m2 inclusief de uitbreiding uit 1987. Het is enigszins langgerekt met uiterste maten van circa 53 x 35 meter en bestaat hoofdzakelijk uit één bouwlaag. Slechts op de aanbouw is een kleine verdieping opgenomen en er bevindt zich een kleine, open kelder in het midden van het pand.

Het gebouw wordt op verschillende plaatsen ontsloten wat de relatie met de omgeving versterkt. De hoofdingangen van het oorspronkelijke bouwwerk bevinden zich halverwege en tegenover elkaar aan de oost- en westzijde. Reden hiervan is dat ze deel uitmaken van een zogenaamde ‘straat’ binnen het gebouw die de aan weerszijden aangelegde wijken met elkaar zou moeten verbinden. Bij iedere entree zijn in de opgaande gevels gemetselde zitjes opgenomen die bedoeld zijn als ontmoetingsplek. Een derde hoofdingang bevindt zich in de westelijke gevel van de uitbouw. Deze biedt alleen toegang tot het jeugdcentrum.

De overige gevelopeningen zijn met name voorzien van kleinere, witgeschilderde, houten vensters. Een uitzondering hierop vormt de grote glazen, schuin geplaatste pui aan de zuidzijde waardoor lichttoetreding tot diep in de grote zaal doordringt in combinatie met lichtstraten in het dakvlak.

Vrijwel alle daken zijn schuin geplaatst waarbij de verschillende volumen steeds andere hellingshoeken hebben. Het grootste gedeelte van de dakvlakken watert richting het noorden of zuiden af. Ook zijn glasvlakken in de daken opgenomen zodat het daglicht diep in het gebouw kan doordringen. De dichte vlakken zijn alle voorzien van een grijze, bitumendakbedekking.

INTERIEUR
Het gebouw heeft zijn oorspronkelijke opzet behouden, maar de functies zijn inmiddels veranderd. Ondanks dat er verschillende partijen participeerden in de bouw van Het Anker, laat het oudste deel een duidelijke tweedeling zien. In de zuidelijke helft van het pand zijn de ruimten opgenomen voor de kerkelijke organisaties. De grote ruimte had, naast een gemetseld podium, ook een orgel (dat inmiddels naar een kerk in Noordwijk is overgebracht) en een altaar. Ten oosten hiervan zijn twee kleinere ruimten ingericht als kapel en sacristie. Het mortuarium ten noorden hiervan doet inmiddels dienst als bergruimte.

In het midden van de noordelijke helft is een gang opgenomen. Deze ‘straat’ werd, zoals hierboven reeds besproken, gezien als de verbinding tussen de naoorlogse wijk aan de westzijde en een oudere, kleine wijk ten oosten van het centrum. Behalve dat deze gang als ruimte werd benut met een bar en zitjes, zijn vrijwel alle aangrenzende ruimten ook direct aangesloten op deze gang. Ten noorden hiervan bevonden zich met name kleinere ruimten voor vergaderingen of cursussen en aan de noordoostzijde een wachtruimte met kamers voor de wijkzuster en de arts. Met de uitbreiding van 1987 zijn enkele van deze ruimten vergroot.

** LET OP **
Het nieuwbouwdeel uit 1987 waar het JJB (Jeugd, Jongeren en Buurtwerk) is ondergebracht maakt vooralsnog geen onderdeel uit van deze biedingsprocedure.

De meeste binnendeuren kunnen in de oorspronkelijke bouwperioden geplaatst worden. De oorspronkelijke, bruin verniste, houten deuren zijn hier en daar inmiddels (wit) overschilderd en de meeste draaien op paumelle scharnieren. De oorspronkelijke trappen zijn, net als de wanden, uitgevoerd in schoon metselwerk. Ter plaatse van de oostelijke hoofdingang van Het Anker is in 1992 een houten trap aangebracht met een loopbrug om de doorgang naar de grote ruimte te behouden. Vrijwel alle binnenwanden en binnenzijden van de buitengevels zijn in schoon metselwerk uitgevoerd en behoren tot het oorspronkelijke ontwerp. Vrijwel alle vloeren zijn uitgevoerd in parket of steen en de gangen en kleinere ruimten zijn voorzien van linoleum.

PLANNING (ONDER VOORBEHOUD)
19 december 2019 : Start inschrijvingsprocedure
Vrijdag 24 januari 2019 : Eerste kijkochtend van 10h00-12h00
Vrijdag 31 januari 2020 : Tweede kijkochtend van 10h00-12h00
Vrijdag 21 februari 2020 - 16h00 : Einde inschrijvingsprocedure
Vrijdag 13 maart 2020 : Bekendmaking gunningsbesluit
Vrijdag 27 maart 2020 : Tekenen koopovereenkomst (KOV)
Waarborgom / Bankgarantie : 1 week na definitief worden KOV
Transport : Verwacht wordt dat de overdracht kan plaatsvinden in
het 3e kwartaal van 2020.

N.B. de planning is onder voorbehoud.

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK
Hazerswoude-Rijndijk is een dorp in de Nederlandse gemeente Alphen aan den Rijn en ligt in de provincie Zuid-Holland. Tot 1 januari 2014 behoorde Hazerswoude-Rijndijk tot de gemeente Rijnwoude, sindsdien behoort het tot de fusiegemeente Alphen aan den Rijn. Rondom het gezellige dorp van Hazerswoude-Rijndijk zijn uitgestrekte natuurlandschappen waar u eindeloos van kunt genieten. Te voet, op de fiets en in een bootje. De waterhuishouding wordt door molens en gemalen geregeld en dit geeft een extra gemoedelijke sfeer aan deze plezierige omgeving. Uniek zijn onder meer de boerenlandpaden, wandelroutes die dwars door weilanden en over boerenerven gaan.

Het levendige winkelcentrum van Alphen aan den Rijn is met de auto, de bus en 20 minuten met de fiets heel goed bereikbaar. En in een kwartier met de auto of voor de liefhebber in minder dan 30 minuten op de fiets bevindt u zich in het stadscentrum van Leiden. En ligt uw reisdoel verder, dan bent u in mum van tijd via de N11 op zowel de A4 als de A12. Het openbaar vervoer biedt directe busverbindingen naar onder andere Alphen aan den Rijn, Gouda en Leiden. De dichtstbijzijnde stations vindt u in Alphen aan den Rijn en Leiden.

INTERESSE?
Neem contact met ons op wij informeren u graag.

Features

Transfer of ownership

Asking price
Price on request (auction)
Listed since
7 weeks
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Kind of house
Villa, detached residential property
Building type
Resale property
Year of construction
1978
Specific
Monumental building and double occupancy possible
Type of roof
Combination roof covered with asphalt roofing

Surface areas and volume

Areas
Living area
1,227 m²
Plot size
1,405 m²
Volume in cubic meters
5,500 m³

Layout

Number of rooms
1 room
Number of stories
1 story
Facilities
Mechanical ventilation and air conditioning

Energy

Energy label
Not available
Insulation
Partly double glazed and secondary glazing
Heating
CH boiler
Hot water
CH boiler
CH boiler
HR107 (gas-fired combination boiler, in ownership)

Cadastral data

HAZERSWOUDE B 3100
Cadastral map
Area
1.405 m²
Ownership situation
Full ownership

Exterior space

Garden
Surrounded by garden

Parking

Type of parking facilities
Public parking

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

See how long it takes you to travel from this house to for example your work or family.

Chopinlaan 2

Price on request (auction)