• Under option

Schiedamseweg 77 3121 JE Schiedam Vogelbuurt

Hightlighted features

  • 78 m² living area
  • 436 m² plot size
  • 2 bedrooms
Map

Description

Namens de gemeente Schiedam, als onderdeel van 'Kansen in de Stad', mogen wij dit bijzondere object, op deze bijzondere locatie, te koop aan bieden. Het object betreft het Rioolgemaal Kethel. Het pand is onder architectuur gebouwd rond 1950 en oogt grotendeels nog oorspronkelijk. Het gemaal is prominent gesitueerd aan de Schiedamseweg en toont zich als een vrijstaand paviljoen omringd door groen.
De gemeente daagt u uit om te dromen en dit bijzondere object te transformeren naar een unieke woning met bijzondere invulling Voor u als particulier een unieke kans om hier uw droomvilla te realiseren!!!

Onderstaand treft een korte omschrijving van onder andere locatie, doelstelling van de verkoop, bestemming en verkoopprocedure.
Meer informatie en de complete beschrijving van deze onderwerpen zijn door de gemeente Schiedam vastgelegd in het Ruimtelijk Kader d.d. 18-02-2021 en de Selectieleidraad d.d. 01-06-2021 . Het Ruimtelijk Kader bevat de minimale vereisten waaraan een passend plan dient te voldoen. Het Ruimtelijk kader en de Selectieleidraad zijn beschikbaar voor geïnteresseerden.

Locatie
Het perceel ligt aan de Schiedamseweg 77, op de hoek met de Meeuwensingel 131. Het perceel wordt begrensd door deze twee straten en zowel aan de voor- als achterzijde van het perceel zijn fraaie waterpartijen gelegen omlijst door een robuuste groenstructuur. De Schiedamseweg is een rustige en doodlopende straat. Op steenworp afstand gelegen van het winkelcentrum Hof van Spaland en het bijzonder sfeervolle Kethel-dorp. Uitvalswegen, het Beatrixpark, openbaar vervoer treft u eveneens in de nabije omgeving.

Doelstelling verkoop met selectieprocedure
Het doel van de verkoop is om een middels een selectieleidraad een koper te selecteren die dit bijzondere object een passende en bij voorkeur bijzondere invulling geeft.
Voor de locatie wordt een transformatie naar 1 à 2 woningen mogelijk geacht (desgewenst met een lichte, ondergeschikte beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis).
Zowel herontwikkeling (behoud van het bestaande gemaalgebouw) als gedeeltelijke sloop/nieuwbouw is een optie. De voorzijde van het gebouw dient echter bewaard te blijven.
Het is de bedoeling dat de geïnteresseerde koper ook direct de eindgebruiker wordt van het pand, omdat het om een particuliere ontwikkeling gaat. Projectontwikkelaars, aannemers en/of (vastgoed)beleggers worden uitgesloten van inschrijving voor dit pand. De koper is verplicht het pand zelf te gaan bewonen en dit wordt vastgelegd door een zelfbewoningsplicht van 5 jaar.

Bestemming
De gebruiksfunctie van de gronden zijn op dit moment bestemd voor nutsvoorzieningen en groenvoorzieningen. Het bestemmingsplan is niet toereikend voor een herontwikkeling van deze locatie naar “Wonen”. Om de herontwikkeling mogelijk te maken, zal het bestemmingsplan moeten worden herzien, dan wel moet met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bestemmingsplan. De keuze voor de exacte procedure zal in samenspraak met de koper worden bepaald, waarbij wordt gekeken welke het meest optimaal is gelet op de wederzijdse behoeften.

Herontwikkelingsmogelijkheden/Verbouwingsmogelijkheden
Voor de huidige indeling , oppervlakte en afmetingen verwijzen wij naar de plattegrond tekeningen en kenmerken.
Een zorgvuldige inpassing (passend) in de omgeving is een randvoorwaarde voor beide opties (renovatie behoud pand of gedeeltelijk sloop/nieuwbouw)

Er zijn de volgende handvatten voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing:
Bouwmassa’s;
• Behoud van het voorste bouwdeel van het gemaal alsmede het entreegebied, waardoor de fraaie straatgevel vanaf de Schiedamseweg zichtbaar blijft.
• Bij gedeeltelijke sloop/nieuwbouw op de locatie is de realisatie van maximaal 2 bouwlagen (gerelateerd aan de bestaande hoofdbebouwing) mogelijk.
Aan- en bijgebouwen en overkappingen (conform bestemmingsplan)
• Bij het hoofdgebouw zijn, op een afstand van minimaal 3 meter achter (het denkbeeldig verlengde van) de voorgevel van dat hoofdgebouw, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen toegestaan.
• De gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw mag maximaal 75 m² bedragen, mits niet meer dan 40% van het zij- en achtererf van het hoofdgebouw wordt bebouwd.
• De horizontale diepte van aan- en uitbouwen aan de achtergevel van een hoofdgebouw mag niet meer dan 3 meter bedragen
.• De goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 2,8 meter respectievelijk 3 meter bedragen.
• De bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3 meter bedragen.
• De goothoogte van aanbouwen, uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en aangebouwde overkappingen mag maximaal de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw bedragen, vermeerderd met 0,25 meter.
• De bouwhoogte van aanbouwen, uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en overkappingen mag maximaal de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw bedragen, vermeerderd met 0,25 meter.
Voor het uiteindelijk ontwerp/herontwikkeling zal de koper een omgevingsvergunning moeten aanvragen bij gemeente Schiedam.

Verkoopproces
Het pand wordt via openbare verkoop aangeboden. De gemeente wil hiermede een zo breed mogelijk publiek de kans geven deze bijzondere locatie te kopen en te ontwikkelen. (Er is geen sprake van de aanbesteding van een werk, dienst en/of levering).
Heeft u interesse in het object dan kunt u contact opnemen met ons kantoor en zullen wij na een korte intake gesprek mogelijk een afspraak voor een bezichtiging maken.
Na bezichtiging en verzending van deze selectiedraad heeft u circa 4 weken de tijd (inclusief vragenronde) om uw droom voor deze bijzondere locatie middels een eerste inschrijving (met een financiële haalbaarheidscheck) kenbaar te maken.
Op basis van deze inschrijvingen selecteert de gemeente 2 of 3 potentiële kopers die een concreet schetsplan mogen indienen. Met deze plannen wil de gemeente inzicht krijgen in de ideeën voor deze locatie. De gemeente krijgt hiermee inzicht in welke mate een inschrijving tegemoet komt aan hun ambities. Dit bepaalt immers de uiteindelijke kwaliteit van het bouwplan.
Met de uiteindelijk geselecteerde inschrijver (kandidaat-koper) gaat de gemeente vervolgens het gesprek aan. Het doel van dit gesprek is te komen tot een optieovereenkomst en uiteindelijk een koopovereenkomst.

Bijzonderheden
* Het minimale bod voor deze locatie is € 375.000,-- exclusief kosten koper en eventueel kostenverhaal op basis van WRO.
* Instandhoudingsplicht voorgevel met reliëfsteen
* De voorzijde van het gebouw dient bewaard te blijven. Hiervoor zijn diverse redenen. Zo moet de bestaande nutsvoorziening behouden blijven. Deze is bouwkundig geïntegreerd met het voormalige gemaal. Verder is het geheel een gebouw met architectonische en cultuurhistorische waarde.
* In de koopovereenkomst zullen in ieder geval de navolgende clausule worden opgenomen;
- “as is, where is” – pand wordt geleverd in de huidige staat;
- funderingsclausule;
- ouderdomsclausule;
- asbestclausule;
- bodemverontreinigingsclausule;
- zelfbewoningsplicht.

Anke Bodewes Makelaardij og behartigt de belangen van de verkopende partij. Neem uw eigen NVM aankoopmakelaar mee. Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie.
Onzerzijds wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580 . De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruikersoppervlakte voor woningen. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. de oppervlakte is een indicatie en de juistheid ervan wordt niet gegarandeerd..

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 375,000 kosten koper
Asking price per m²
€ 4,808
Listed since
3 months
Status
Under option
Acceptance
Available in consultation

Construction

Kind of house
Villa, detached residential property
Building type
Resale property
Year of construction
1950

Surface areas and volume

Areas
Living area
78 m²
Other space inside the building
70 m²
External storage space
8 m²
Plot size
436 m²
Volume in cubic meters
855 m³

Layout

Number of rooms
3 rooms (2 bedrooms)
Number of stories
3 stories

Energy

Energy label
Not available

Cadastral data

SCHIEDAM Q 3240
Cadastral map
Area
436 m² (part of parcel)
Ownership situation
Full ownership

Exterior space

Location
Alongside water, in residential district and unobstructed surrounding view
Garden
Back garden, front garden and side garden
Side garden
45 m² (8,8 meter deep and 5,1 meter broad)
Garden location
Located at the south

Storage space

Shed / storage
Detached brick storage

Parking

Type of parking facilities
Public parking

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

See how long it takes you to travel from this house to for example your work or family.

Schiedamseweg 77

€ 375,000 k.k.