• Sold

Landgoed 'Middelblok' kavel 2 2831 BL Gouderak Gouderak

€ 350,000 v.o.n.

Sales history

Listed since
January 23, 2020
Date of sale
May 13, 2020
Term
3½ month

Description

KAVEL 2: 1.400 M2

Paradijselijk wonen in landelijk groen
Schitterende vergezichten, rust, ruimte en stilte om je heen, dat is wonen op Landgoed Middelblok, gelegen in de Krimpenerwaard in Zuid-Holland. Hoe geweldig zou het zijn als je thuiskomt en je rijdt de beukenlaan op van je eigen landgoed. Maar liefst ruim 5,8 hectare nieuwe natuur met natuurbos, kruidenrijke graslanden, waterpartijen, hoogstam fruitbomen en vier landhuiskavels. Het nieuwe landgoed is gelegen aan de rand van het sfeervolle woondorp Gouderak, grenzend aan de Hollandse IJssel.

Kort om, een unieke mogelijkheid om onvoorstelbaar mooi te wonen. Natuurlijk thuiskomen op uw eigen landgoed kan uw werkelijkheid worden.

Omgeving Gouderak
Het dorp Gouderak ligt in de Zuid-Hollandse polder de Krimpenerwaard in de gemeente Krimpenerwaard. De polder de Krimpenerwaard maakt onderdeel uit van het Nationaal Landschap Het Groen Hart. Nationale Landschappen zijn een unieke combinatie van cultuur-historische en natuurlijke elementen en vertellen daarmee het verhaal van het Nederlandse landschap. Dijken, water en open landschap geven de gemeente Krimpenerwaard haar bijzonder karakter.
Het Landgoed is gelegen aan de Hollandse IJssel en grenst aan Natuur Netwerk Nederland (voorheen EHS).
De Krimpenerwaard is sinds 1 januari 2015 een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Deze gemeente is een samenvoeging van de gemeenten Nederlek, Ouderkerk aan den IJssel, Gouderak, Vlist, Bergambacht en Schoonhoven. In de betreffende Herindelingswet is de naam vastgesteld op Krimpenerwaard.
De gemeente omvat het merendeel van het landschap de Krimpenerwaard. Krimpen aan den IJssel is echter buiten de nieuwe gemeente gebleven, omdat deze plaats sterk op Rotterdam is georiënteerd.

Landgoed Middelblok is uitstekend bereikbaar. Het landgoed biedt landelijk wonen op slechts circa 7 kilometer afstand van de A20; de snelweg tussen Utrecht en Rotterdam en circa 8,5 kilometer afstand van de A12; de snelweg tussen Utrecht en Den Haag. Het centrum van Rotterdam en Den Haag zijn in circa 30 autominuten bereikbaar.

Inrichting ‘Landgoed Middelblok’
De Krimpenerwaard is een landschap met uitgebreide agrarische landerijen en natuur omringd door dijken, hoofdweteringen en sloten. De inrichting van Landgoed Middelblok sluit aan bij de robuuste rechtlijnige stroken verkaveling van het verkavelingspatroon van de polder de Krimpenerwaard.
De landhuiskavels liggen als een ruimtelijk enclave in het open natuurgebied welke eigendom zijn van Zuid-Hollands Landschap en tevens beheerder zijn van de omliggende natuurgronden en worden omzoomd door een mooi groen kader. Afwisseling in het groen en diverse zichtlijnen geven een gevarieerde visuele relatie tussen de landhuizen en het omliggende landschap. Op het landgoed bevinden zich in een speelse afwisseling een voormalig droogschuur van steenbakkerij alsmede voormalige molenvliet/boezem en resten van een watermolen welke diende voor het droog maken van de Middelblokpolder, een imposante bomenlaan, een hoogstam boomgaard met oude historische appelrassen, een boomweide, diverse kleine bosjes, water en rietbermen gelegen te midden van kruidenrijke graslanden.

Uw eigen landhuis
De vier bouwkavels liggen als een groen enclave in deze prachtige omgeving.
Kavel 1 is circa 1.900 m2, de kavels 2 en 3 zijn respectievelijk circa 1.400 m2 en circa 1.900 m2 en kavel 4 is circa 2.500 m2 + 650 m2 droogschuur, gelegen op een riant perceel van totaal circa 5,8 hectare.

In het beeldkwaliteitsplan, dat onderdeel is van het bestemmingsplan, staat beschreven binnen welke randvoorwaarden er gebouwd mag worden. De bebouwing van het nieuwe landgoed vormt een visuele eenheid. Het ontwerp is een eigentijdse vertaling van de typologieën van (heren-) boerderij, boerenschuur en landhuis. De eenheid van het ensemble heeft een directe relatie met de kwaliteit en samenhang van Landgoed Middelblok. Architectenbureau Verstoep heeft een aantal impressies uitgewerkt hoe de woningen kunnen worden uitgevoerd, conform de eisen van het bestemmingsplan en de voorwaarden van de Welstandscommissie gemeente Krimpenerwaard.

Op aanvraag kan het nadere ontwerp geleverd worden.

De architectuur van de landvilla’s van architect Verstoep (Bouwadvies en Architectuur) sluit aan op de historische langgevelboerderij. De villa’s zijn een moderne vertaling.

Voor de bouw wordt een palet van materialen en kleuren gebruikt dat past in de natuurlijke omgeving. De landvilla wordt in nauwe samenwerking met architect Verstoep ontworpen en gerealiseerd. De villa’s zijn ieder uniek maar kenmerken zich door overeenkomsten in metselwerk, dakhelling, spanten en in vorm.

Inspiratiebron is de rust en harmonie van oude dorpen en boerderijen, gebouwd met dezelfde materialen en toch allemaal verschillend.

De woningen zijn duurzaam en milieuvriendelijk. Er wordt gebruik gemaakt van zonne-energie.

De architectuur van de vrijstaande woning van architect Verstoep sluit aan op het historische landhuis. De vrijstaande woning is een moderne vertaling.

Verkoper is verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van de bouwkavels waaronder de aanleg van alle nutsvoorzieningen o.a. elektra, water en riolering alsmede de voorbereiding voor glasvezelaansluiting en het aanleggen van bouwwegen en wandelpad.

Verkoper heeft voorgenoemde zaken reeds uitgevoerd en gefinancierd, circa € 250.000,00.

De kopers zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van de villa’s. De kopers verzorgen voor hun rekening de aanvraag van de benodigde vergunningen, de aanvraag en aanleg van de nutsaansluitingen alsmede het verharden van het collectief erf en/of individueel erf.

Voor het volledige bestemmingsplan ‘Landgoed Middelblok’ verwijzen wij u naar ruimtelijkeplannen.nl..

Er is een collectieve weg/erf.
Koper dient deel te nemen aan een gedeeld eigendom ¼ deel aan een nog op te richten Vereniging van Eigenaren welke eigenaar wordt van natuurgrond voor o.a. onderhoud en gedeeltelijke aanleg van het landgoed, de maandelijkse bijdrage zal circa € 200,00 per maand bedragen.

Openstelling
Landgoed Middelblok wordt opengesteld voor het wandelend publiek waardoor het een bijdrage levert aan de extensieve recreatiemogelijkheden voor de omgeving. De bezoeker kan vrijuit wandelen op de paden door de bomenlanen, bosschages en kruidenrijke graslanden. De wandelroute kan mogelijkerwijs in de toekomst wordt aangesloten op de wandelknooppunten vanuit Gouderak/Tiendweg.

De bouwkavels zijn niet voor het publiek toegankelijk. Auto’s zijn niet toegestaan op het landgoed met uitzondering van bestemmingsverkeer. De oprijlaan zal worden uitgevoerd als een karrespoor (conform bestemmingsplan) en naar de landhuizen afgesloten met een hek (uit te voeren door kopers). Voor bezoekers van de landhuizen is er een parkeerplaats aan het begin van de oprijlaan. Voor de recreanten zijn er 2 parkeerplaatsen bij de ingang.

Beheer natuur
Alle eigenaren betalen maandelijks een vast bedrag aan onderhoudskosten voor het beheer van het landgoed van circa € 200,00 per maand (met een jaarlijkse inflatiecorrectie). In een professioneel beheers- en onderhoudsplan staat nauwkeurig beschreven welke beheersmaatregelen er binnen het natuurgebied uitgevoerd gaan worden en zijn posten opgenomen voor het onderhoud van paden, hekwerken, bruggen, gronddammen etc.. De eigenaren gaan een overeenkomst aan met de Vereniging van Eigenaren waarin de jaarlijkse bijdrage en het onderhoudsplan zijn vastgelegd, met een kettingbeding bij verkoop. De Vereniging van Eigenaren is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beheer en het aanvragen van subsidies voor het natuurbeheer.
Het onderhoud van de bouwkavels valt hier niet onder. Hiervoor zijn de individuele eigenaren zelf verantwoordelijk voor.
Het weiland kan gepacht worden en gebruikt worden voor extensieve begrazing. De Vereniging van Eigenaren is verantwoordelijk en hebben voorrang op gegadigden van buitenaf.

Privé terreinen
Vanzelfsprekend zijn de privéterreinen voor recreanten niet toegankelijk. De oprijlaan en de toegang tot de landgoedhuizen zijn afgesloten door hekwerk, door koper te realiseren. Toegang met een auto is hiermee uitsluitend voorbehouden aan de bewoners van het landgoed en hun bezoekers.
De inrichting van privétuinen kunt u geheel naar eigen wensen uitvoeren. Natuurlijk rekening houdend met de gemeentelijke verordeningen zoals o.a. omschreven in het bestemmingsplan.

Bijzonderheden
Koopakte
Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels zoals deze voorkomen in de koopovereenkomst die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van makelaars in onroerende goederen (NVM). De waarborgsom (of bankgarantie) is gebruikelijk 10% van de koopsom en de overdrachtsbelasting en wordt voldaan aan de notaris. Tevens wordt de overeenkomst zo spoedig mogelijk opgenomen in de openbare registers, volgens artikel 14 van de koopovereenkomst. Indien aanvullende clausules aan de orde zijn, worden te opgenomen in de koopakte.

Vrij op naam
Verkoop “vrij op naam” betekent dat in de koopsom kosten zijn opgenomen die doorgaans voor rekening van de koper komen, zoals de kosten koper. Dit heeft betrekking op de af te dragen BTW en/of overdrachtsbelasting, de kosten voor de notaris verband houdende met de eigendomsoverdracht, de kosten van de kadastrale registratie, alsmede de kosten voor het bepalen van de exacte grenzen; de inmeting door het Kadaster.

Indien u een hypotheek wilt laten vestigen op uw nieuwe privé bezit, dan komen de kosten van de notaris en het Kadaster voor uw rekening, voor die onderdelen die daarmee verband houden (onder meer de kosten van een hypotheekakte en bijkomende stukken, afsluitprovisie, eventuele taxatiekosten en de kosten van de inschrijving van de hypotheek bij het Kadaster).

Contact
Voor meer informatie of een bezichtiging ter plaatse kunt u contact opnemen met de verkopend makelaar, de heer ing. J. Rijkaart, op M 06 – 15585683 of via de e-mail

Features

Transfer of ownership

Last asking price
€ 350,000 vrij op naam
Status
Sold

Construction

Type of property
Building plot

Layout

Plot size
1,400 m²

Cadastral data

GOUDERAK D XX
Cadastral map
Area
1.400 m² (part of parcel)

Exterior space

Location
Sheltered location, In wooded surroundings, rural, freestanding location and unobstructed surrounding view
Involved real estate agent

NVM selling agent

WLTM

Call 088 4111888

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

See how long it takes you to travel from this house to for example your work or family.