Speenkruidstraat, kavel G57 (Bouwnr. 57) 1706 AA Heerhugowaard

  • Verkocht
€ 169.332 v.o.n.
Onderdeel van project Bouwkavels De Draai te Heerhugowaard, Heerhugowaard
Bekijk foto 1 van Speenkruidstraat, kavel G57 (Bouwnr. 57)
Bekijk foto 2 van Speenkruidstraat, kavel G57 (Bouwnr. 57)
Bekijk foto 3 van Speenkruidstraat, kavel G57 (Bouwnr. 57)

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
8 mei 2019
Verkoopdatum
12 december 2019
Looptijd
7 maanden

Omschrijving

Heeft u altijd al uw droomhuis willen bouwen?

Op dit moment zijn er 7 vrije kavels in De Draai beschikbaar in verschillende bouwvelden.

Vrij wonen in een groene woonwijk
Vrij wonen in een groene, dorpse woonwijk met alle voorzieningen binnen handbereik? In uw eigen droomhuis op een flink stuk eigen grond? Dan is dit uw kans. Op een vrije kavel kunt u uw eigen woning bouwen. Hier zijn een aantal stedenbouwkundige eisen aan verbonden.

De kavels in De Draai variëren in grootte, ligging en kavelprijs. Een buitenkans voor iedereen die vrij wil wonen in een Stad van Kansen.

Vrije Kavel
Op een vrije kavel mag een woning worden gerealiseerd die voldoet aan de regels uit het Bestemmingsplan, Beeldkwaliteitplan en het Bouwbesluit. Het woningontwerp wordt eerst getoetst door het Supervisieteam De Draai, waarin ook een gemandateerd lid van de Welstandscommissie zitting heeft. Het Supervisieteam toetst het ontwerp aan het Beeldkwaliteitplan. Als het ontwerp is goedgekeurd door het Supervisieteam mag de Omgevingsvergunning worden aangevraagd. In dat traject wordt het woningontwerp getoetst aan het Bouwbesluit en het Bestemmingsplan door de afdeling Omgevingsvergunningen van de gemeente. Op het moment dat het woningontwerp wordt goedgekeurd door deze afdeling wordt een Omgevingsvergunning verleend.

KAVELPASPOORT G57 – Speenkruidstraat
Vrije kavel

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
• maximale oppervlakte van het grondvlak van het hoofdgebouw is 115 m²;
• realiseren binnen het aangegeven vlak met de aanduiding: “bouwvlak hoofdgebouw”;
• als hoofdgebouw mag uitsluitend een woning worden gebouwd;
• de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 11.00 m;
• de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6.00 m;
• goten van bouwdelen zoals dakkapellen, dakopbouwen en dergelijke worden niet getoetst aan de goothoogte.

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
• aangebouwde gebouwen mogen vanaf 3.00 m. achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw worden gerealiseerd;
• bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het vlak met de aanduiding “bouwvlak hoofdgebouw” worden gebouwd, met uitzondering van het vlak met de aanduiding “zone onbebouwd, talud”;
• voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak geldt dat:
o de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw niet meer mag bedragen dan 1/3e deel van de bij het hoofdgebouw behorende gronden buiten het bouwvlak en binnen het bestemmingsvlak, mits het gezamenlijk oppervlak van de bouwwerken niet meer bedraagt dan 40 m²;
o voor zover de gronden buiten het bouwvlak een oppervlakte hebben van meer dan 120 m²; 10% van het oppervlak meer dan 120 m² mag worden bebouwd tot een oppervlak van ten hoogste 20 m². Dit bovenop het genoemde maximum van 40 m².
• bijbehorende bouwwerken mogen zowel vrijstaand als aangebouwd, dan wel als uitbreiding van het hoofdgebouw worden gebouwd;
• voor aangebouwde, dan wel als uitbreiding van het hoofdgebouw gebouwde bijbehorende bouwwerken geldt, dat:
o de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5.50 meter;
o de goothoogte niet hoger mag zijn dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw waarop wordt aangesloten en zoveel hoger als constructief en isolatie technisch op grond van geldende bouwtechnische regelgeving nodig is.
• voor vrijstaande bijbehorende bouwwerken geldt dat:
o de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3.50 meter;
o de goothoogte niet meer mag bedragen dan 3.00 meter.

Welstandsregels/Beeldkwaliteitsplan De Draai en beeldkwaliteitsplan Duinrietstraat
• Architectuurstijl passend binnen De Draai, waarbij ‘Noord-Hollands bouwen’ als inspiratiebron geldt
• Kapvorm: geen platte daken (hoofdgebouw);
• Gevelmateriaal: 95% van de gevel moet uit één duidelijk hoofdmateriaal en kleur bestaan (na aftrek van kozijnen, dakgoten, boeidelen en ramen). Dit kan hout, lei- of baksteen zijn (geen Trespa of vergelijkbare materialen);
• Kleurgebruik gevel: binnen het gegeven kleurenpalet van het bouwveld;
• Kleurgebruik dak: donkere kleur of gelijk aan kleur van gevelmateriaal;
• Bijgebouwen: onderdeel van de architectuuropgave en worden mee ontworpen;
• Dakkapellen en zonnecollectoren zijn toegestaan mits zorgvuldig ingepast in ontwerp.

Erfafscheidingen openbaar – privé
• De op de tekening aangegeven erfafscheidingen zijn verplicht.

Parkeren
• Minimaal 2 parkeerplaatsen voor auto’s (exclusief garages) op eigen terrein;
• Maximaal 1 inrit per kavel met een breedte van maximaal 5,00 m1.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 169.332 v.o.n.
Status
Verkocht

Bouw

Soort object
Bouwgrond

Indeling

Perceel
411 m²

Energie

Voorlopig energielabel
A Wat betekent dit?
Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.