• Verkocht

Stationsweg kavel 1 3255 BL Oude-Tonge

€ 305.200 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
3 november 2018
Verkoopdatum
10 februari 2020
Looptijd
15 maanden

Omschrijving

Vrij te bebouwen kavel in Oude-Tonge

Uw eigen vrijstaande droomwoning realiseren op een kavel van 1.384m²?
Dat kan op deze beschikbare kavel in Oude-Tonge.
U mag bepalen welke woning u wilt bouwen.

Artikel 4 Wonen
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het wonen met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten; b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, parkeervoorzieningen,
nutsvoorzieningen, tuinen en water.
4.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
4.2.1 Hoofdgebouwen
a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend vrijstaand worden gebouwd.
b. De voorgevel van hoofdgebouwen dient in of op een afstand van maximaal 5 meter van de
voorste bestemmingsgrens te worden gebouwd.
c. De afstand van hoofdgebouwen tot de achterste perceelsgrens dient minimaal 15 meter te
bedragen.
d. De oppervlakte van een hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 150 vierkante meter.
e. De afstand van hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder dan 3 meter
bedragen.
f. Ter plaatse van de aanduiding ‘maximum goothoogte’ mag de goothoogte niet meer bedragen
dan op de verbeelding van het plan is aangegeven.
g. Hoofdgebouwen dienen voor meer dan 90% van het dakoppervlak te worden afgedekt met een
kap, waarvan de helling tussen 25 en 65 graden bedraagt.
h. Ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal woningen’ mag het aantal woningen niet meer
bedragen dan op de verbeelding van het plan is aangegeven.
4.2.2 Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen
a. Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen mogen op niet minder dan 1 meter achter de
denkbeeldige lijn die strak langs de voorgevel van het hoofdgebouw tot aan de zijdelingse
perceelsgrenzen loopt, worden gebouwd.
b. De gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen mag per
perceel niet meer bedragen dan:
1. 50%vanhetgebiedwaarbijgebouwen,aan-enuitbouwenenoverkappingenopgrondvan
lid a zijn toegestaan, in het geval dat het gebied waar bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen op grond van lid a zijn toegestaan, kleiner is dan of gelijk is aan 100 vierkante meter;
2. 50vierkantemetervermeerderdmet20%vanhetgebiedwaarbijgebouwen,aan-en uitbouwen en overkappingen op grond van lid a zijn toegestaan, in het geval dat het gebied waar bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen op grond van lid a zijn toegestaan, groter is dan 100 vierkante meter en kleiner is dan of gelijk is aan 300 vierkante meter;
3. 90vierkantemetervermeerderdmet10%vanhetgebiedwaarbijgebouwen,aan-en uitbouwen en overkappingen op grond van lid a zijn toegestaan, tot een maximum van 150 vierkante meter, in het geval dat het gebied waar bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen op grond van lid a zijn toegestaan, groter is dan 300 vierkante meter.
c. De goothoogte van aan- en uitbouwen mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 30 centimeter tot een maximum van 4 meter.
d. De goothoogte van bijgebouwen en overkappingen mag niet meer bedragen dan 3 meter.

Regels – Bestemmingsplan ‘Stationsweg ong. Oude-Tonge’ - 8
4.2.3 Bouwwerken geen gebouwen of overkappingen zijnde
a. De bouwhoogte van erfafscheidingen gelegen voor de voorgevel van het hoofdgebouw, of het
verlengde hiervan, bedraagt ten hoogste 1 meter.
b. De bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 meter.
c. De bouwhoogte van palen en masten bedraagt ten hoogste 7 meter.
d. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 meter.
4.3 Specifieke gebruiksregels
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:
a. De vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen, kleinschalige bedrijfsmatige
activiteiten en bed & breakfast bedraagt ten hoogste 35% van de vloeroppervlakte van de
betrokken woning met een maximum van 50 vierkante meter.
b. Het gebruik van de gronden en gebouwen is uitsluitend toegestaan indien er per bouwperceel
twee parkeerplaatsen op eigen terrein worden toegevoegd en duurzaam in stand worden
gehouden.
c. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van en in
het gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken, bedoeld in artikel 4.1, zonder de aanleg en instandhouding van waterberging in het achtererfgebied in de vorm van een wadi of vijver (conform de formule: (oppervlakte woning + oppervlakte verharding) x 0,075). De oppervlakte van de woning en verharding dient kenbaar te worden gemaakt in de bouwaanvraag.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 305.200 kosten koper
Oorspronkelijke vraagprijs
€ 270.000 kosten koper
Status
Verkocht

Bouw

Soort object
Bouwgrond

Indeling

Perceel
1.384 m²

Kadastrale gegevens

OOSTFLAKKEE C 5530
Kadastrale kaart
Oppervlakte
4.445 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging
Aan water en beschutte ligging
Betrokken makelaar

NVM verkoopmakelaar

Van Rossum Makelaardij

Bel 0187-486343

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.