• Verkocht

Voorthof 5561 BE Riethoven

€ 205.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
2 april 2020
Verkoopdatum
30 juli 2020
Looptijd
3½ maand

Omschrijving

In RIETHOVEN krijgt u de kans om uw eigen woondroom te realiseren!

Dit bouwperceel heeft een oppervlakte van 550 m² en een frontbreedte van circa 18,90 meter.

Gelegen in de nieuwbouwwijk ‘De Rijtacker’ aan de rand van Riethoven. De Rijtacker is een kleinschalige wijk gerealiseerd met een verscheidenheid aan woningtypes.

Prima ontsluitingsmogelijkheden A2/A50/A67 en op fietsafstand van ASML, Maxima MC en de High Tech Campus.

Kadastraal bekend gemeente RIETHOVEN, sectie B, nummer 2587, groot 550m².

Het bouwperceel heeft de bestemming “wonen” met de bouwaanduiding ‘vrijstaand’.
Het perceel is geschikt voor onder andere:
• wonen;
• beroepsmatige en bedrijfsmatige activiteiten;
• tuinen, erven en verhardingen;
• water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

Bouwregels (samenvatting):
Hoofdgebouw
• Ter plaatse van de aanduiding ‘vrijstaand’ mogen uitsluitend vrijstaande hoofdgebouwen worden gebouwd.
• Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
• De voorgevel van de woning moet worden gesitueerd in de voorgevelrooilijn dan wel op een afstand van niet meer dan 3 m daarachter.
• De goothoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 meter.
• De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9,5 meter.
• De dakhelling mag niet meer bedragen dan 60°.
• De afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens mag bij:
1. vrijstaande woningen aan beide zijden niet minder bedragen dan 3 meter.
2. twee-aaneen gebouwde woningen aan één zijde niet minder bedragen dan 3 meter.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone – wijzigingsgebied’ ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning, mits:
a      de woningbouw geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt;
b      er geen sprake is van milieuhygiënische belemmeringen;
c       de woningbouw past binnen het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid;
d      de woningbouw inpasbaar is vanuit stedenbouwkundig-ruimtelijk oogpunt;
e      de goothoogte niet meer bedraagt dan 6 m;
f        er rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding (waterkwaliteit- en kwantiteit);
g       bij de wijziging rekening wordt gehouden met de in het gebied aanwezige archeologische waarden.

Bijbehorende bouwwerken
• Bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
• De afstand van bijbehorende bouwwerken tot de voorgevellijn mag niet minder bedragen dan 2,5 meter, tenzij dit tot gevolg heeft dat de afstand tot de weg waaraan het hoofdgebouw is gelegen, aan de zijde van de oprit voor een auto minder dan 6 meter bedraagt. In dat geval mag de afstand tot de weg niet minder dan 6 meter bedragen.
• Het onbebouwd oppervlak achter de achtergevelrooilijn mag niet minder bedragen dan 30 m², met dien verstande dat altijd een bijbehorend bouwwerk van 6 m² mag worden gebouwd.
• Het gezamenlijk oppervlak van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 80 m² met inachtneming van het voorgaande gedachtepunt.
• De goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3,2 meter, dan wel, wanneer de maximale goothoogte van het hoofdgebouw lager is, de desbetreffende lagere goothoogte.
• De bouwhoogte bedraagt maximaal 5,5 meter dan wel ten hoogste de bouwhoogte van het hoofdgebouw verminderd met 1 meter.
• Een bijbehorend bouwwerk dat is gebouwd op de perceelsgrens dient een dak te hebben met een helling van maximaal 60° dan wel te zijn voorzien van een plat dak. Het schuine dak dient vanuit de perceelsgrens af te lopen.

De nieuw op te richten woning zal qua beeldkwaliteit ingepast worden in de omgeving. De voorwaarden voor bouw van de woning zijn verankerd in de regels van het bestemmingsplan. De welstandcommissie beoordeeld de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.
• Nutsleidingen liggen in de straat.

De complete regels zijn de vinden op INFORMATIE:

Deze brochure is met veel zorg samengesteld, maar omdat wij voor de inhoud ervan in belangrijke mate afhankelijk zijn van de informatie van derden, moet deze als indicatief worden beschouwd en kunnen hieraan derhalve geen rechten worden ontleend.

Tenzij anders is overeengekomen wordt in de koopakte een bepaling opgenomen waardoor de koper, tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen, gehouden is binnen een bepaalde periode een bankgarantie te doen stellen dan wel een waarborgsom bij de notaris te storten ter grootte van 10% van de koopsom.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening.
Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

De rechten op de inhoud van deze brochure (copyright) zijn voorbehouden aan Verhagen Makelaars.

Verhagen Makelaars
Willibrorduslaan 27
5581 GA WAALRE

040-2212291

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 205.000 kosten koper
Status
Verkocht

Bouw

Soort object
Bouwgrond

Indeling

Perceel
550 m²

Kadastrale gegevens

RIETHOVEN D 2587
Kadastrale kaart
Oppervlakte
550 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging
Aan rustige weg
Betrokken makelaar

NVM verkoopmakelaar

VERHAGEN MAKELAARS | QUALIS

Bel 040-2212291

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.