artikel

Bouwkundig rapport: de verborgen gebreken

Laatst bijgewerkt op - leestijd

Het voorbehoud van een bouwkundige keuring staat standaard in het koopcontract

Naast het voorbehoud van financiering is ook het voorbehoud van bouwkundige keuring toegevoegd aan het koopcontract. Dat houdt in dat er een streep door het koopcontract mag als de herstelkosten van gebreken hoger uitvallen dan gedacht.

Tot nu toe kon iedereen die een huis kocht en na onderzoek stuitte op rottende funderingen, een lekkend dak of andere grote gebreken, de koop niet per definitie afblazen. Dat kon eigenlijk alleen als er een voorbehoud van bouwkundige keuring was. Of wanneer het een gebrek betrof waarvan de verkoper weet had, maar het had verzwegen. Met het standaard bouwkundig voorbehoud gaat daar verandering in komen: als uit bouwkundige keuring blijkt dat er iets ernstigs aan de woning schort, of dat het herstel duurder uitpakt dan gedacht, kan de koop alsnog worden ontbonden zonder bijkomende verplichtingen.

Het bouwkundig voorbehoud werd al wél gebruikt door huizenkopers, maar stond niet standaard in het koopcontract. Wie zo’n voorbehoud in het koopcontract wilde krijgen, moest zelf aan de verkopende partij vragen het erin op te nemen. Daar was de verkopende partij logischerwijs niet altijd even happig op.

Het bouwkundig voorbehoud is tot stand gekomen door een afspraak van de makelaarsorganisaties NVM, VBO en VastgoedPro met Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Consumentenbond. Volgens Hans André de la Porte van VEH is de nieuwe regel bedoeld om de consument te beschermen. Zo weet de koper na de keuring precies wat hij heeft gekocht en komt hij niet voor nare verrassingen te staan. ‘Wat je vaak ziet, is dat iemand een huis koopt zonder aankoopmakelaar en er vervolgens verwarring ontstaat. De koper neemt het de verkopende makelaar kwalijk als er niets is gezegd over een bouwkundige keuring. Terwijl dit niet zijn taak is om dat te vertellen, dat moet een aankoopmakelaar doen. Dan bellen ze ons. Nu is iedereen beschermd, tenzij anders vermeld.’

Een streep door het bouwkundig voorbehoud

Dat het voorbehoud wordt opgenomen in het koopcontract, betekent niet dat de verkopende partij een keuring niet mag weigeren. Een bouwkundig voorbehoud is namelijk geen recht van de koper en kan uit het koopcontract worden geschrapt, mits de passage in de verkoopovereenkomst zichtbaar is doorgestreept met een pen. Zo is het voor de koper direct duidelijk dat de woning niet gekeurd kan worden en dat hij een risico loopt.

Zeker in tijden van een oververhitte huizenmarkt zeggen verkopers ‘nee’ tegen alle voorbehouden, zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw. Hans André de la Porte: ’Het is heel simpel: voor u 10 anderen. Een voorbehoud kun je niet afdwingen bij een verkoper.’ Ook de koper kan kiezen de passage te schrappen als hij de keuring niet nodig acht. In de toelichting op de koopovereenkomst wordt de koper gewezen op de risico’s die hij dan loopt.

Aanleiding voor het voorbehoud

De reden om standaard een voorbehoud bouwkundige keuring op te nemen, is dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) signalen heeft ontvangen dat consumenten in krappe woningmarktgebieden in toenemende mate afzien van het opnemen van een financieringsvoorbehoud dan wel van een bouwtechnische keuring. Het voorbehoud voor financiering staat al standaard in het landelijk model koopovereenkomst. NVM- en VBO-makelaar hebben in een gesprek met de minister toegezegd te verkennen of ook met betrekking tot een bouwkundige keuring een modelclausule kan worden opgenomen. Vervolgens hebben zij contact opgenomen met VEH, Consumentenbond en VastgoedPRO. Het opnemen van een standaardclausule onderstreept het belang van een bouwtechnische keuring. Het voorbehoud komt bovendien op een goed moment. Nu er nog maar 100% van de koopsom kan worden geleend, kunnen kopers van een woning met te hoog uitgevallen herstelkosten alsnog de koop ongedaan maken. Wanneer de kopende partij ervoor kiest van de koop af te zien, draaien zij alleen voor de bouwkundige keuring op.

Weet waar je staat

In tegenstelling tot makelaarsorganisaties NVM, VBO en VastgoedPro zijn ongebonden makelaars niet verplicht een bouwkundig voorbehoud aan het koopcontract toe te voegen, maar doen ze er volgens de woordvoerder van VEH wel verstandig aan dit ook te doen. Een tip voor de consument: weet waar je staat en check vooraf of de verkoopmakelaar bij een van deze makelaarsorganisaties hoort en zo ja: of de passage in het verkoopovereenkomst wel of niet is doorgestreept.

Verdiep je verder in dit onderwerp. Dan ben je weer helemaal bij.