WOZ-waarde woning: wat is dat?

 

De WOZ-waarde van je huis, wat is dat eigenlijk?

Bezit jij een eigen huis? Dan krijg je ieder jaar post over de WOZ-waarde.
Maar waarover gaat dat dan?

WOZ is de afkorting van Waardering Onroerende Zaken. Die waardering wordt elk jaar opnieuw uitgevoerd door de gemeente. Simpel gezegd: de gemeente maakt ieder jaar een schatting van de marktwaarde van jouw onroerend goed, in dit geval dus de waarde van je huis. Dat gebeurt op een vaste dag, de zogeheten waardepeildatum: 1 januari. De daadwerkelijke marktwaarde van je woning kan natuurlijk afwijken, omdat de woningmarkt aan het einde van het jaar er anders voor kan staan dan op 1 januari. Of misschien heb je net verbouwd en is dat nog niet meegenomen in de waarde.

Eigenwoningforfait, wat is dat dan precies?

Het eigenwoningforfait is een bepaald bedrag dat bovenop je belastbaar inkomen wordt geteld. Waarom? Nou, omdat de Belastingdienst dit bedrag ziet als fictieve extra inkomsten uit je woning. Je kunt het zien als een vergoeding voor het woongenot in je eigen huis.

Waarvoor wordt de WOZ-waarde woning gebruikt?

De WOZ-waarde van je woning wordt gebruikt om te bepalen hoe hoog een aantal belastingen en heffingen zijn die je moet betalen, in de eerste plaats de onroerendezaakbelasting (OZB) en de afvalstoffenheffing.

Maar de WOZ-waarde is ook belangrijk voor je inkomstenbelasting. Een woning wordt door de Belastingdienst gezien als inkomen, omdat je het (deels) kunt verhuren en je dan zelf geen woonruimte hoeft te huren. Als je een koophuis hebt, moet je bij de belastingaangifte dus een bepaald bedrag opgeven: het eigenwoningforfait, een percentage van de WOZ-waarde van je huis (in 2018 is dat voor de meeste woningen 0,70%).

Ook de watersysteemheffing wordt gebaseerd op de WOZ-waarde. Tot slot is de WOZ-waarde ook van belang bij het bepalen van schenk- en erfbelasting - dit geldt dus wanneer je een huis (of pand of stuk grond) erft.

Hoe bereken je het eigenwoningforfait?

Het eigenwoningforfait wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde (de marktwaarde die vast wordt gesteld door de gemeente) van je woning. Dit jaar, in 2018, is het eigenwoningforfait voor de meeste woningen 0,70% van de WOZ-waarde. In deze tabel van de Belastingdienst kun je zien welk percentage je moet nemen voor jouw woning. Dat is overigens vooral voor je eigen informatie; de Belastingdienst berekent in de belastingaangifte zelf het eigenwoningforfait.

WOZ-waarde: hoe wordt die berekend?

De WOZ-waarde van je woning wordt bepaald aan de hand van verkoopprijzen van soortgelijke huizen in je buurt. Maar daarnaast spelen ook de zogeheten objectkenmerken een rol. Hierbij moet je denken aan de grootte van je huis, de inhoud, ligging, bouwjaar, het type woning en de grondoppervlakte van je perceel. Ook wordt gekeken naar de staat van de woning: is het goed onderhouden, is er geen asbest aanwezig?

WOZ-waarde zelf opvragen, kan dat?

Ja, heel gemakkelijk zelfs: bij het WOZ-waardeloket, een systeem van de Rijksoverheid. Let wel op: je kunt niet onbeperkt woningen opvragen, dus als je op huizenjacht bent, is het handig om te weten dat je ook terecht kunt bij de gemeente voor het taxatieverslag van een woning. Hierin staat de WOZ-waarde vermeld. Meer weten over de woning die je op het oog hebt? Bij het Kadaster is nog veel meer informatie op te vragen. Lees hier hoe dat in zijn werk gaat.

Meer weten? Lees hier al onze artikelen over WOZ.

Meer binnen dit onderwerp